Zakładanie JDG, a wybór opodatkowania

Zakładanie JDG, a wybór opodatkowania

co trzeba wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza - co trzeba wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to niewątpliwie duże wyzwanie dla młodych przedsiębiorców. Duża samodzielność wiąże się z ryzykiem i wymaga ogromnej odwagi w podejmowaniu kluczowych decyzji. Od samego początku przedsiębiorcy muszą wykazać się wiedzą z zakresu podatku dochodowego, finansowania oraz zakładania firmy.

Jaką formę opodatkowania powinieneś wybrać przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prowadzisz JDG – jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawiasz się, która forma opodatkowania jest najlepsza? Istnieją aż cztery formy opodatkowania, każda z nich ma swoje wady i zalety. Którą z nich powinieneś wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najkorzystniejszą metodę.

Istnieją cztery możliwe formy opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą:

zasady ogólne;

podatek liniowy;

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, jest główną formą opodatkowania działalności gospodarczej. O ile nie zostanie wybrana inna forma, podatek dochodowy jest płacony według stawki 12% i 32% od dochodów przekraczających 120 000 zł.

Ten sposób rozliczania ma wiele pozytywnych aspektów, np. zezwala na rozliczenie kosztów, a w rocznym zeznaniu podatkowym można wykorzystać różne rodzaje ulg podatkowych (m.in. internetową, rodzinną itp.). Można również złożyć zeznanie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ogólne zasady wymagają prowadzenia ewidencji księgowej, takiej jak księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Opodatkowanie ogólne to rozwiązanie otwarte dla wszystkich, bez wyjątku.

Podatek liniowy

Podatek liniowy oznacza, że dochód z działalności gospodarczej jest opodatkowany według stawki 19%, niezależnie od jego wysokości. Jest to główna zaleta tego typu opodatkowania. Stawka podatku jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, jakie dochody uzyskuje osoba jednoosobowa działalność gospodarcza i jeśli nie otrzymuje żadnego przychodu, nie płaci się nic. W związku z czym, gdy wolisz wiedzieć, ile zapłacisz oraz jaki budżet masz na koniec miesiąca, to podatek liniowy jest dobrym wyborem.

Następną ważną jego zaletą jest to, że jest brak opodatkowania łącznie z innymi źródłami dochodu. Pozwala również na rozliczenie kosztów. Wadą podatku liniowego jest natomiast to, że nie można złożyć wspólnego zeznania z małżonkiem lub dziećmi oraz nie można skorzystać z wielu ulg i odliczeń.

Jeżeli przedsiębiorca świadczy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym przez podatnika w ramach stosunku pracy, to rozliczenie według podatku liniowego nie jest możliwe .

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w której podatek pobierany jest tylko od przychodów, których nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu poniesione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Przy wyborze tej opcji podatnik wybiera jedną z ośmiu podstawowych stawek podatkowych: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. Wybrana przez przedsiębiorcę stawka podatkowa zależy od typu wykonywanej działalności.

Ten sposób opodatkowania wymaga prowadzenia uproszczonej księgowości przychodów (takiej, która nie wykazuje kosztów). Ponadto wszystkie działania przedsiębiorcy muszą być udokumentowane, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji zakupów, ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.

Należy zaznaczyć, że podatnicy ryczałtowi nie mają prawa do wszystkich ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców. Nie mogą, np. odliczać ulgi rodzinnej czy dokonywać rozliczeń wspólnie z małżonkiem. Od tych kwot mogą odliczyć inne ważne ulgi podatkowe. Mają oni również prawo do odliczenia strat z działalności gospodarczej poniesionych w okresie, w którym korzystali z opodatkowania na zasadach oznaczonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przed pójściem na ryczałt.

System ryczałtowy to opcja, która dla jednych jest odpowiednia, a dla innych niekoniecznie. Z jednej strony można uprościć księgowość. Brak konieczności dokładnego obliczania kosztów to duży plus. Poza tym można stosować niższe stawki podatkowe. Natomiast występują grupy podatników, które nie mogą skorzystać z tego uproszczonego opodatkowania, jak apteka, kantor czy firma zajmująca się częściami samochodowymi.

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na płaceniu z góry pewnej kwoty podatku, ustalonej przez naczelnika US. Kwota ta jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i wielkości przedsiębiorstwa, a nie od wysokości dochodu. Zatem główną zaletą karty podatkowej jest to, że wysokość podatku, który ma zapłacić przedsiębiorca, jest z góry określona.

Natomiast wadą jest to, że istnieją ograniczenia co do rodzaju prowadzonej działalności i nie każdy może się w ten sposób rozliczać. Z kart podatkowych mogą korzystać firmy, które świadczą usługi m.in.: transportowe, medyczne, gastronomiczne, rozrywkowe.

Kolejną wadą karty podatkowej jest brak możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Nie pozwala ona również na wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub dziećmi. Podatki obliczone w ten sposób są pomniejszane jedynie o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nawet jeśli zdecydujemy się na korzystanie z karty podatkowej, nie otrzymamy ulgi podatkowej.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Decyzja o wyborze formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej może mieć wpływ na sukces lub niepowodzenie. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, takich jak: dochody, struktura firmy, struktura finansowa, rodzaj działalności, kraj lokalizacji i wiele innych. Kiedy wybierasz formę opodatkowania dla swojej działalności, ważne jest, abyś zrozumiał swoje obowiązki podatkowe i zarejestrował swoją firmę zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Niezbędne jest także uzyskanie porady prawnej, aby upewnić się, że wybrana forma opodatkowania jest właściwa.