Ryczałt – wady i zalety

Ryczałt - wady i zalety

Czym jest opodatkowanie ryczałtem?

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany - czym jest opodatkowanie ryczałtem?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest prostą formą opodatkowania działalności gospodarczej. Dzięki tej formie opodatkowania można płacić podatek od przychodów bez odliczania kosztów poniesionych na ich uzyskanie. Ryczałt upraszcza księgowość, a stawka podatku zależy od rodzaju działalności i wynosi od 2% do 17%. Z tego uproszczonego opodatkowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych i jawnych, a także podatnicy rejestrujący przychody z najmu czy podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy oraz innych umów.

Zalety i wady ryczałtu dla przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę, że system ryczałtu ewidencjonowanego jest obliczany od przychodu bez odliczania kosztów uzyskania, może być opłacalną metodą opodatkowania dla osób, które ponoszą niewielkie wydatki na działalność gospodarczą.

Do zalet systemu ryczałtowego należą:

Podatek

jest pobierany od przychodów;

Uproszczona księgowość.

Jest to najprostsza forma księgowości, w której ujmuje się tylko przychody z działalności gospodarczej. Przy tej formie opodatkowania nie ma jednak konieczności prowadzenia ewidencji wydatków, gdyż wydatki nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnego podatku. Należy jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów na wypadek kontroli podatkowej;

Nie ma obowiązku

składania deklaracji podatkowych;

Możliwość zastosowania

niskich stawek podatkowych; Taka forma płatności jest szczególnie korzystna, np. dla osób wynajmujących mieszkania lub lokale użytkowe;

Możliwość płacenia

zaliczek kwartalnie;

Dostępne są

niektóre ulgi.

Wady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Niedostępne

Niedostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy wyłącznie działalności wymienionych w ustawie;

Brak możliwości

odzyskania kosztów uzyskania przychodów;

Brak możliwości

do wspólnego rozliczenia z małżonkiem;

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko w PIT-28 nie może być wykorzystana w deklaracji podatku dochodowego;

Należy przeprowadzić

wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.

Decydując się na tę formę opodatkowania, należy przeanalizować wszystkie jej plusy i minusy. Z jednej strony atrakcyjna jest niska stawka podatkowa nawet 2% oraz prostota tej formy rozliczeń, z drugiej jednak nie pozwala ona na odliczanie wydatków. W wyborze odpowiedniej formy opodatkowania mogą pomóc księgowi. System ryczałtowy jest również dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy obawiają się skomplikowanej księgowości i nie mają księgowego, który zajmowałby się rachunkowością ich firmy.

Komu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku ryczałtowego?

Warunkiem opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzyskiwanie przez podatnika przychodów nieprzekraczających 2 mln euro wyłącznie z danej działalności gospodarczej samodzielnie w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w formie spółki osobowej, gdy łączne przychody wspólników z danej działalności gospodarczej nie przekraczają 2 mln euro. To opodatkowanie mogą wybrać również podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą bez względu na wysokość dochodu pod warunkiem, że nie korzystają z opodatkowania kartą podatkową. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

 Należą do nich między innymi:

apteki

dystrybutor części i akcesoriów samochodowych,

usługi reklamowe,

działalność związana z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych,

produkcja wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Jeżeli podatnik osiąga całość lub część swoich dochodów z powyższych działalności lub usług, zamiast ryczałtu może być opodatkowany na zasadach ogólnych. Oczywiście nie są to wszystkie zawody wyłączone z możliwości naliczania ryczałtu. Dlatego przed wyborem ryczałtu warto zapoznać się z listą zawodów, do których mają zastosowanie stawki podatkowe wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatek ryczałtowy, jak sama nazwa wskazuje jest podatkiem płaconym od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że podatek nie jest pomniejszany o koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jest to korzystne rozwiązanie? Tak i nie. Ma znaczenie natomiast to, czy Twoje wydatki na działalność gospodarczą są duże czy małe.

Ważna jest również stawka podatku, którą płacisz. Podatek jest obliczany od łącznej kwoty przychodu według stawki właściwej dla danego rodzaju działalności. Istnieje osiem stawek liniowego podatku dochodowego: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% i 17%. Stawka, według której opodatkowane będą przychody Twojej firmy, nie zależy od Ciebie, ale określa ją ustawa o stawce podatku dochodowego.

Jeśli zatem nie ponosisz wielu wydatków lub Twoje wydatki są wyjątkowo niskie, podatek ryczałtowy jest znacznie korzystniejszy niż 19% podatek liniowy. Natomiast w porównaniu do skali podatkowej (przepisy ogólne), ryczałt nie gwarantuje tak dużych korzyści w zapłacie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest więc szczególnie korzystny dla osób samotnych i nie posiadających majątku wspólnego.