Księgowy, a może doradca podatkowy?

Księgowy, a może doradca podatkowy?

Księgowy, a może doradca podatkowy?

Jakie są różnice?

Jakie są różnice?

Księgowy oraz doradca podatkowy mogą stanowić skuteczne wsparcie dla każdej firmy. Choć mogą wydawać się podobne, w rzeczywistości zajmują się bardzo różnymi zadaniami. Kluczem do ochrony firmy jest wybór odpowiednich profesjonalistów, którzy potrafią nie tylko zapobiec ewentualnym błędom, ale także naprawić problemy zaraz po ich wykryciu.

Za co odpowiedzialny jest księgowy?

Księgowy jest odpowiedzialny za tworzenie i aktualizację ksiąg rachunkowych, takich jak książka przychodów i rozchodów, bilansu, ewidencji środków trwałych i wyciągów bankowych. Zajmuje się także wykonywaniem obliczeń podatkowych i przekazywaniem informacji na temat dochodów i wydatków do innych działów firmy. Jeżeli księgowy nie jest wykwalifikowanym doradcą podatkowym, nie może udzielać porad podatkowych.

Jaki powinien być dobry księgowy?

Dobry księgowy z pewnością zna najnowsze przepisy dotyczące rachunkowości i może nawet podpowiedzieć, czy lepszy jest ryczałt czy karta podatkowa, ale w większości przypadków zasugeruje prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Nie zawsze też może wiedzieć, czy wskazane jest zostanie podatnikiem VAT. Najlepiej w tych kwestiach skonsultować się z doradcą podatkowym. Bardzo ważne jest, aby od początku sporządzić odpowiedni biznesplan. Księgowy może wtedy zająć się księgowością.

Kto może zostać księgowym?

Księgowy to zawód nieregulowany. Nie potrzebujesz żadnych certyfikatów, aby potwierdzić swoje umiejętności. Każdy może zostać księgowym, a zawód ten nie jest kontrolowany przez żaden urząd. Obecnie, aby zostać księgowym wystarczy zdolność do czynności prawnych, niekaralność za niektóre przestępstwa oraz ubezpieczenie OC. Teoretycznie osoba może uzyskać uprawnienia zawodowe po prostu przechodząc krótki kurs księgowości. Jednak większość księgowych na rynku to osoby, które posiadają wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii, rachunkowości lub innych nauk związanych z finansami.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest odpowiedzialny za pomoc w odpowiednim i właściwym planowaniu podatkowym. Może pomóc firmie w optymalizacji planowania podatkowego, w tym w wyborze najlepszej strategii podatkowej i rozwiązania problemu podatkowego. Pomaga również w interpretacji przepisów prawa podatkowego, w kwestiach związanych z zakładaniem firmy i zmianą formy opodatkowania oraz w złożeniu deklaracji podatkowych.

Ponadto, doradca podatkowy może wykonywać wszystkie zadania, co księgowy. Po za tym może doradzać przedsiębiorcom w kwestiach związanych z prawem podatkowym, reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi podczas kontroli podatkowych oraz celnych. Te możliwości natomiast nie są dostępne dla księgowych.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Doradcy podatkowi nie mogą być karani za przestępstwa. Muszą też mieć wyższe wykształcenie, co najmniej licencjackie. Kierunek studiów nie ma znaczenia. Następnie trzeba zdać egzamin podatkowy Ministerstwa Finansów, który składa się z części pisemnej i ustnej, a także odbyć praktykę zawodową przez co najmniej sześć miesięcy (maksymalnie dwa lata). Doradcy podatkowi mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Kogo zaangażować do współpracy? Doradcę podatkowego czy księgowego?

Tu naprawdę nie powinno być dylematu, bo najlepiej korzystać z usług obu, zwłaszcza w przypadku dużych firm. Pierwszym odruchem może być niechęć z powodu wysokich kosztów, ale po przemyśleniu i refleksji można dojść do wniosku, że przydadzą się umiejętności zarówno księgowego, jak i doradcy podatkowego.

Ten pierwszy posiada praktyczną wiedzę na temat ksiąg i ewidencji wymaganych przez organy i agencje podatkowe. Natomiast, jeśli chodzi o doradców podatkowych, to mogą oni pomóc przedsiębiorcom w bardziej szczegółowych i merytorycznych kwestiach. W szczególności w prawidłowej interpretacji przepisów obowiązujących ustaw podatkowych i innych regulacji oraz przygotować stosowne pisma, co wymaga szerszego zakresu wiedzy i pewnych kompetencji, którymi jest obdarzony z uwagi na fakt, że jest to zawód regulowany.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe kwestie, warto zdecydować się na usługi zarówno księgowego, jak i doradcy podatkowego.