Jak zmniejszyć podatki w spółce?

Jak zmniejszyć podatki w spółce z o.o.?

Co zrobić aby podatki w spółce z o.o.

były mniejsze?

Co zrobić aby podatki w spółce z o.o. były mniejsze?

Uruchamiając działalność gospodarczą najczęściej stosujemy najróżniejsze plany dotyczące wejścia w całkiem nowy rynek lub rozwinięcia jeszcze bardziej swoich aktywności biznesowych. W wielu sytuacjach optymalnym rozwiązaniem może być prowadzenie firmy poprzez założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wielu inwestorów, którzy od dłuższego czasu działają na polu produktów albo usług, czy też handlu, w końcu decyduje się na taką formę, bo to stwarza więcej możliwości. 

Jednocześnie też pojawia się spory problem z dodatkowym opodatkowaniem. Na szczęście są jednak pewne rozwiązania przewidywane przepisami polskiego prawa, które skutecznie w takiej sytuacji pozwalają obniżyć koszty funkcjonowania sp. z o.o. związane z obowiązkiem podatkowym.

Co jest największą bolączką właścicieli spółek z o.o.?

Decyzja o wyborze formy, w jakiej będziemy prowadzić nasz biznes jest kluczowa z uwagi na możliwości rozwoju i nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorcami. Bardzo często jednak przedsiębiorcy nie decydują się na założenie spółki z o.o., jeżeli pojawia się perspektywa podwójnego opodatkowania.

Każdy, kto wcześniej prowadził jednoosobową działalność gospodarczą doskonale wie, jak bardzo wygodne jest przelewanie na różne konta bankowe i z powrotem pieniędzy, co ułatwia zakupy i w konsekwencji prowadzenie biznesu. Tymczasem w przypadku spółek każda taka operacja finansowa musi mieć udokumentowaną podstawę prawną. Musimy mieć świadomość tego, że niezbędne będzie oddzielenie majątku prywatnego od funduszy spółki.

Co rozumiemy przez podwójne opodatkowanie?

Przede wszystkim wszyscy inwestorzy, którzy chcą się zdecydować na prowadzenie spółki z o.o. muszą mieć świadomość, że taki podmiot będzie posiadać swoją własną osobowość prawną, czyli odrębną w stosunku do wspólników. Innymi słowy, spółka będzie płacić podatek ze swojego dochodu (podatek CIT). Jest to więc podatek własny spółki, a nie ten który odnosi się dochodów, które będą osiągane przez wspólników. Natomiast zyski właściciele będą mogli sobie wypłacić dopiero wówczas, gdy CIT będzie odjęty. Gdy już taka dywidenda będzie wypłacona, to wówczas właśnie generowany jest kolejny podatek, czyli PIT wspólnika.

Podstawowe pytania, które będą się więc rodzić w głowach inwestorów to:

Czy istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania?

Czy można obniżyć podatki, uwzględniając koszty prowadzenia firmy?

Czy każda spółka może w ten sam sposób obniżać podatki?

Na pierwszy rzut oka więc jak widzimy, sytuacja wydaje się nieco skomplikowana. W praktyce jednak, co zresztą potwierdza wielu doradców podatkowych można tu wykorzystać matrycę działania, która sprawdza się w przypadku nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Innymi słowy, trzeba po prostu zorientować się w tym, jak między innymi skutecznie generować koszty.

Jak w najprostszy sposób uniknąć podwójnego opodatkowania?

Każdy, kto szuka jakiegoś najłatwiejszego sposobu i jak najbardziej optymalnej metody, aby uniknąć tego niechcianego i legendarnego podwójnego opodatkowania, powinien skoncentrować się po prostu na wypłacaniu przez wspólników pieniędzy ze spółki. Należy jednak to robić w taki sposób, aby wypłacanie to stało się po prostu kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie jak najbardziej legalne i porównywalne właśnie do wspomnianej sytuacji, gdy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą lub każdą inną. W ten sposób, gdy zwiększamy koszty, to automatycznie będziemy pomniejszać podatek dochodowy, który musimy opłacić z tytułu funkcjonowania spółki z o.o.

Wykorzystujmy wynagrodzenie członka zarządu

Bardzo popularnym rozwiązaniem i jednocześnie także najprostszym i najszybszym, będzie ustalenie wynagrodzenia dla członka zarządu, a więc wspólnika. Polega to na tym, że wspólnicy wybierają kogoś ze swojego grona i osoba taka staje się członkiem zarządu albo prezesem. Realizuje się to poprzez uchwałę wspólników. Wówczas osoba taka jest powołana do pełnienia konkretnej funkcji i otrzymuje za to ustalone wynagrodzenie. 

Bardzo ważne jest, że w tej sytuacji wynagrodzenie z tytułu powołania nie przewiduje w polskim prawie odprowadzania składek ZUS. Pensja w takiej sytuacji staje się kosztem działalności spółki. W ten sposób więc dochód brany pod uwagę do opodatkowania jest pomniejszony.

 

Czy delegacje służbowe wlicza się w koszty prowadzenia działalności spółki?

Jak najbardziej powinniśmy także brać pod uwagę wydatki związane ze szkoleniami i podróżami oraz delegacjami służbowymi. W polskim prawie przewiduje się diety, które przyznawane mogą być z uwagi na podróże służbowe. Wspólnik, który jest członkiem zarządu, może korzystać z takiego rozwiązania i wówczas przychód z uwagi na te wypłacane diety jest zwolniony z podatku. Jednocześnie dla spółki będzie to koszt uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że wydatki takie muszą być ściśle związane z celem osiągania przychodów lub zabezpieczeniem źródła tych przychodów.

Wynajem biur wliczamy w koszty

Do kosztów możemy także jak najbardziej zaliczyć wydatki związane z wynajmowaniem
magazynów, powierzchni biurowych lub innych, które należą do jednego ze wspólników.
Naturalnie stawki ustalone za taki wynajem nie mogą być wyższe, aniżeli te, które
aktualnie obowiązują na rynku.

Najbardziej optymalne formy obniżania podatków

Jak widać, wiele jest rozwiązań do wykorzystania, z których można skorzystać zgodnie z obowiązującym prawem. Powinniśmy więc pamiętać o: 

  • wynajmowaniu nieruchomości, które służą działalności;
  • pełnieniu funkcji w organach spółki;
  • wydatkach związanych ze szkoleniami lub konferencjami branżowymi;
  • licencjach na prawa własności intelektualnej;
  • wydatkach na nowoczesny sprzęt elektroniczny i modernizację firmy.

Naczelną zasadą jest jednak zwracanie uwagi na specyfikę konkretnego biznesu. Inne przecież możliwości będzie mieć duża spółka, która handluje nieruchomościami na dużą skalę, a inne przedsiębiorstwo produkcyjne, które szuka także zagranicznych rynków zbytu. Jeszcze inne możliwości będzie mieć nieduży sklep obuwniczy albo z artykułami spożywczymi.

Dlatego już wcześniej, zanim jeszcze uruchomiona będzie działalność spółki, najlepiej przeanalizować wszystkie te rozwiązania, które będą najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami i obniżanie podatku.