Finansowanie zewnętrzne dla firm

Finansowanie zewnętrzne dla firm

Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą pozyskiwanie

finansowania zewnętrznego dla firmy, spółki i jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy wyborze najlepszej opcji finansowania?

Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla firmy, spółki i jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy wyborze najlepszej opcji finansowania?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kreatywności szczególnie w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy zdobyć zaufanie klientów i zdystansować się wobec konkurencji. Pomysłowość jednak jest także potrzebna, jeżeli chodzi o finansowanie. Na przykład, jeśli chcesz zdobyć szerszy rynek i rozwinąć innowacyjny biznes, nie powinieneś na tym poprzestać. 

Czasami jednak niestety koncentrujemy się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu środków pieniężnych na kolejne inwestycje z zasobów własnych, czyli źródeł wewnętrznych. Tymczasem przecież mamy wiele interesujących rozwiązań, jeśli chodzi o pozyskanie kapitału zewnętrznego. Oczywiście także w świecie finansów nigdy rozwiązania nie są w 100 procentach dobre, a więc warto się zastanowić, jakie to są tego plusy i minusy.

Czy rzeczywiście warto szukać finansowania zewnętrznego?

Zanim oczywiście przedsiębiorstwo zdecyduje się na poszukiwanie różnych form finansowania, będziemy się zastanawiać, czy działania takie w ogóle mają jakiś sens. A pamiętajmy, że dylematy te będą rzeczywiście poważne, szczególnie w dobie dzisiejszej, gdy kondycja gospodarki zgodnie z twierdzeniami wielu ekonomistów daje wiele do życzenia. Jednocześnie jednak, aby przetrwać trudny czas lub też postawić na modernizację firmy, pozyskiwanie kapitału będzie po prostu niezbędne. Możemy oczywiście wstrzymać się z działaniami rozwojowymi, ale wtedy trzeba się liczyć z pewną stagnacją.

Czym jest finansowanie zewnętrzne?

Najogólniej rzecz biorąc, zewnętrzne pozyskiwanie środków pieniężnych można utożsamiać z całym potencjalnie udostępnionym kapitałem, który nie należy do przedsiębiorstwa. Chodzi o podmioty zewnętrzne, które mogą dostarczać firmie lub spółce kapitału, ale jednocześnie nie będą się stawały współwłaścicielami. W takich okolicznościach poszukujący pomocy będzie się stawać dłużnikiem podmiotów wspierających. Jeżeli natomiast chodzi o konkretne źródła tego rodzaju finansowania pochodzącego z zewnątrz, to mamy tu całe mnóstwo najróżniejszych form. Te najbardziej popularne to:

kredyty i pożyczki;

obligacje;

akcje;

subwencje;

kapitały przedsiębiorstw.

Poza tym warto pamiętać także o tych nieco bardziej nowoczesnych opcjach finansowania zewnętrznego takich jak leasing lub factoring.

Jakie są plusy finansowania zewnętrznego?

Pozyskiwanie środków pieniężnych, czy też ogólnie rzecz biorąc kapitał zewnętrzny, to głównie bardzo duża szansa dla tych firm, którym zależy na wdrożeniu i to bardzo szybkim niezbędnych innowacji. Niejednokrotnie to właśnie innowacyjność pozwala firmie pozostać w grze lub zdobyć lepszą pozycję na rynku. Przede wszystkim główną korzyścią jest to, że finansowanie takie pomimo pewnych niezbędnych do spełnienia wymogów formalnych, jest szybkie, a na pewno będzie szybsze w stosunku do bazowania na własnym wypracowanym zysku. 

W ten sposób pozyskane środki to znaczne podniesienie wydajności spółki lub firmy, a to w wielu branżach może oznaczać natychmiastowe zwiększenie zysków. Za tym z kolei idzie możliwość pozyskania środków, aby od razu spłacić zobowiązania, które pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest bardzo mile widziana przez wszystkie przedsiębiorstwa opcja odroczenia terminów płatności. Zobowiązania mogą być regulowane z opóźnieniem w odniesieniu do pozyskanego świadczenia. To bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o płynność finansową firmy. W końcu jednorazowy wydatek może być sporym obciążeniem dla budżetu firmowego. System ratalny sprawdza się po prostu lepiej.

Czy zewnętrzne finansowanie ma wady?

Pomimo tych wskazanych korzyści mechanizmy takie mają też pewne wady. Podstawowym mankamentem, szczególnie jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, jest niejednokrotnie nawet duże uzależnienie od zewnętrznych podmiotów. Wystarczy wymienić banki i oferowane przez nie kredyty. Poza tym aktualne zdominowanie różnych gałęzi przemysłu przez innowacyjne technologie nie zawsze rokuje pozytywnie. Starsze technologie bardzo szybko mogą być wyparte przez te nowsze. W tym kontekście stałe uzależnienie od kapitału zewnętrznego może być niebezpieczne dla wielu przedsiębiorstw. 

Ponadto zawsze istnieje ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych trudności w finansowaniu lub zaginięcia pozyskanych środków. Taki rozwój sytuacji mógłby utrudnić spłatę zadłużenia spółki i ostatecznie doprowadzić do jej upadku.

Co przedsiębiorcy sądzą o finansowaniu zewnętrznym?

Wielu inwestorów będzie mieć bardzo pozytywne zdanie na temat zewnętrznych źródeł finansowania, ale są również tacy przedsiębiorcy, którzy mają ambiwalentne odczucia. Zawsze zresztą opinie przedsiębiorców są najlepszym termometrem nastrojów wobec różnych form finansowania. Na przykład bardzo chętnie korzysta się z kredytów, szczególnie wtedy, jeżeli jest spory kapitał własny. Z kolei dobrą opcją dla firm z niezbyt dużymi zasobami jest także leasing. 

Są też naturalnie pewne bariery, jeśli chodzi o dostępność zewnętrznego finansowania. Nie zawsze zadowalająco przedstawia się zasób informacji dotyczący kondycji firmy. Charakterystyka taka jest niepełna, a poprzez to nie można przeprowadzić rzetelnej oceny zdolności kredytowej aktualnej i prognozowanej. Sporą przeszkodą może być także brak historii kredytowej. 

Najważniejsze więc będzie na pewno wcześniejsze bardzo szczegółowe przeanalizowanie kondycji firmy. Szerzej rzecz ujmując, przedsiębiorca przy wyborze tutaj najbardziej optymalnej opcji finansowania, powinien brać pod uwagę kryteria takie jak:

  • wskaźniki makroekonomiczne;
  • aktualna finansowa sytuacja firmy;
  • oczekiwania, jeśli chodzi o dalszą działalność przedsiębiorstwa;
  • potencjał kontaktów przedsiębiorstwa z otoczeniem biznesowym;
  • inwestowanie musi być rozsądne.

Warto też jednocześnie na marginesie wspomnieć, że raczej nie należy się nastawiać na działania jednostronne. Szczególnie dużej kreatywności i operatywności będą wymagać obecne bardzo dynamiczne czasy. Przedsiębiorcy stają przed prawdziwymi wyzwaniami w połączonej i szybko zmieniającej się gospodarce i społeczeństwie. Muszą zatem polegać nie tylko na finansowaniu zewnętrznym, ale także na wewnętrznym. Kluczem jest dostosowanie się do obecnej sytuacji gospodarczej.