Co zrobić, gdy dochodzi do sporu z ZUS w kwestii opłacania składek, czy wypłacania świadczeń?

Co zrobić, gdy dochodzi do sporu z ZUS w kwestii opłacania składek, czy wypłacania świadczeń?

Spory z ZUS to temat bardzo często analizowany przez prawników i ich pomocy będziemy najczęściej potrzebować, jeżeli występują na tym polu jakieś problemy. Zakład ubezpieczeń społecznych to instytucja działająca od wielu lat i mająca nam zagwarantować porządek i klarowność, jeżeli chodzi o dokumentację związaną z opłacaniem składek. Może także chodzić o wypłacanie świadczeń, które nam się należą i o które aplikowaliśmy. Niestety tak samo jak w przypadku innych instytucji i urzędów, występować mogą jakieś pomyłki wynikające z różnych powodów.
W takich okolicznościach sytuacja musi być bardzo szczegółowo przeanalizowana pod różnymi kątami. Zawsze będą to sprawy skomplikowane, ponieważ do pomyłki może dojść po obydwu stronach. Możliwe, że podejrzewamy urzędnika o zaniechanie działania albo o zastosowanie odpowiedniego przepisu, a tymczasem to my źle zinterpretowaliśmy polskie prawo. Z drugiej strony urzędnicy to tylko ludzie i także czasami zdarzają im się pomyłki. A jeżeli chodzi o dane statystyczne, to najczęściej spory takie będą dotyczyć:

  • prawa do renty lub emerytury
  • zasiłku chorobowego
  • zasiłku opiekuńczego lub wyrównawczego
  • zasiłku rehabilitacyjnego
  • nieprawidłowo naliczonych składek

Najważniejsze jest to, że przepisy gwarantują nam możliwość złożenia odwołania w odpowiednim oddziale ZUS, który wydał jakąś decyzję.

 

Jak się zachować, gdy występuje spór dotyczący emerytury?

O tym, że będzie nam przyznana emerytura albo renta zawsze będą decydować konkretne przepisy. Musimy spełnić pewne warunki, a także w odpowiedni sposób wypełnić dokumentację, aby świadczenie takie zostało nam przyznane. Załóżmy jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmowną właśnie, jeżeli chodzi o przyznanie takiego świadczenia. Jak więc wówczas postąpić, aby nie popełnić błędu? W takich okolicznościach możemy złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego. Chodzi o sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy pamiętać, że mamy miesiąc czasu na złożenie odwołania od chwili otrzymania odmowy.

Zanim jednak to zrobimy, pierwszym etapem powinno być złożenie odwołania w tym konkretnym oddziale ZUS, który jest odpowiedzialny za wydanie takiej odmownej decyzji. Nasze odwołanie może być pisemne, ale także ustne. Ten drugi przypadek przewiduje spisanie protokołu przez pracownika takiej instytucji. Warto także pamiętać, że tego typu odwołanie może być również złożone przez pełnomocnika albo przedstawiciela. Kancelaria prawna musi tylko wydać odpowiedni dokument, potwierdzający takie pełnomocnictwo. Zwykle zresztą warto wcześniej udać się do prawnika, ponieważ można bardziej obiektywnie ocenić swoją sytuację. Radca prawny albo adwokat może wprost powiedzieć, czy w ogóle odwołanie będzie krokiem logicznym.

Co zrobić, gdy problemem jest zasiłek chorobowy?

Kolejnym problemem, który może generować nawet bardzo długie spory toczone pomiędzy ubezpieczonym, a zakładem ubezpieczeń społecznych będą różnego rodzaju zasiłki. Może to być zasiłek chorobowy albo opiekuńczy, czy też wyrównawczy. Tego rodzaju świadczenia są jednak bardzo ważne dla osób, które zostały na przykład dotknięte przez los i bardzo szybko potrzebują pomocy finansowej. Przepisy jednak wyraźnie stanowią, że tego typu świadczenia pieniężne i materialne mogą być wypłacane jedynie w takich okolicznościach, gdy będą spełnione konkretne kryteria. To może być właśnie kość niezgody pomiędzy osobą, której przyznano zasiłek, a na przykład konkretną placówką ZUS.

Jeżeli występuje problem w tej materii, to w takich okolicznościach również mamy prawo złożyć odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czasami też może się zdarzyć tak, że wyrok nie będzie dla nas absolutnie satysfakcjonujący. Wtedy też mamy pewne pole manewru, ponieważ możemy złożyć wniosek do sądu o apelację. W takich okolicznościach apelacja będzie rozpatrzona przez sąd II instancji.

Zasiłki rehabilitacyjne także mogą być przedmiotem sporu

Szczególnie dotkliwym problemem może być jednak sytuacja, gdy nie został przyznany zasiłek rehabilitacyjny, z którego korzystano wcześniej przez wiele miesięcy lub lat. To bardzo problematyczna i delikatna kwestia, ponieważ będzie bardzo często dotyczyć osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Takie osoby na bieżąco, a czasami nawet codziennie muszą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Są one coraz bardziej kosztowne, a więc zasiłki tego typu są bardzo pomocne. Jeżeli więc zasiłek nie został przyznany, to wówczas można wejść na drogę sądową. W takich okolicznościach kwestię zdrowotną będzie opiniować biegły lekarz sądowy. W takich okolicznościach najczęściej sprawy kończyły się pozytywnie dla osób ubezpieczonych, jeżeli rzeczywiście dolegliwości są poważne.

Spory dotyczące opłacania składek

Kolejnym coraz większym problemem wśród osób ubezpieczonych, a szczególnie chodzi o przedsiębiorców prowadzących małe firmy, jest kwestionowanie podstawy wymiaru składek. Przyczyną mogą tutaj być błędnie przeprowadzone obliczenia przez samego ubezpieczonego, ale może się także zdarzyć, że nastąpił błąd systemu. Jak wiadomo, obecnie wszyscy przedsiębiorcy muszą obowiązkowo posiadać konto na portalu ZUS PUE. Właśnie tam każdego miesiąca mamy obowiązek obliczać sobie wysokość kwoty do zapłacenia, która przewiduje składkę zdrowotną i społeczną. Czasami jednak nawet najlepszy system popełni błąd, który wpłynie na obliczenie wyższej kwoty. Żaden płatnik nie chce jednak przelewać większej kwoty. W takiej sytuacji możemy udać się bezpośrednio do najbliższego przedstawicielstwa ZUS lub skontaktować się online z przedstawicielem instytucji. Czasami błędy są korygowane automatycznie, a czasami trzeba ponownie sporządzić deklarację DRA, czyli wypełnić formularz.

Jak chronić się przed sporami ZUS?

Warto także zauważyć, że najprostszym działaniem, jeżeli chcemy uniknąć takich sporów, będzie po prostu profilaktyka. Jak więc możemy się przygotować na przykład do kontroli w firmie? W takiej sytuacji przede wszystkim oceniana jest rzetelność przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o opłacanie składek. Przelewy powinny być realizowane terminowo. Poza tym kontroli będzie podlegać także prawidłowość zgłoszeń do NFZ.